نمایندگی خاویار ایران

بچه ماهی خاویاری

مراکز اصلی تولید و پرورش بچه ماهی خاویاری در شمال ایران قرار دارد. دو استان گیان و مازندران سهم اصلی تولید خاویار ایرانی را دارند و بخش اصلی خاویار تولید شده در این منطقه به خارج از کشور صادر می گردد.

بچه ماهی خاویاری

ماهی خاویاری قابلیت زندگی در آب لب شور دریای خزر و آب شیرین رودخانه ایی می تواند به راحتی زندگی و رشند نماید. این قابلیت ماهی خاویاری باعث شده که در استان ها دیگر و فلات داخلی ایران مراکز متعدد که دسترسی به آب مناسب دارند شروع به تولید و تکثیر بچه ماهی خاویاری کنند.

بچه ماهی خاویاری

استان های تولید کننده ماهی خاویاری

 • گیلان
 • مازندران
 • قم
 • البرز
 • خوزستان
 • فارس
 • گلستان
 • مرکزی
  و….

استخر بچه ماهی خاویاری

تعداد زیادی از مجموعه های تولید ماهی قزل آلا کم کم روی به سمت پرورش ماهی خاویاری آورده اند. درست است که پرورش ماهی خاویاری یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود ، اما این سرمایه گذاری پرسود و خوبی خواهد بود و به همین دلیل است که بسیاری از کسانی که در زمیه پرورش آبزیان فعالیت می کنند به تولید ماهی خاویاری علاقه پیدا کرده اند.

بچه ماهی خاویاری

بازار ماهی خاویاری به بخش خاویار و گوشت ماهی خاویاری تقسیم بندی می گردد. اگر می خواهید مدت سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد می توانید در زمینه گوشت ماهی فعالیت داشته باشید و برای سرمایه گذاری بلند مدت می توانید به بخش تولید خاویار ورود پیدا نمایید.

انواع بچه ماهی خاویاری در ایران

 • بچه فیل ماهی خاویاری
 • بچه ماهی خاویاری سیبری
 • بچه ماهی خاویاری اوزون برون
 • بچه ماهی خاویاری قره برون
 • بچه ماهی خاویاری چالباش
 • بچه ماهی خاویاری شیپ
 • بچه ماهی خاویاری بستر
 • بچه ماهی خاویاری استرلیاد

انواع بچه ماهی خاویاری

قیمت خاویار ایران - رایبد خاویار