نمایندگی خاویار ایران

گوشت ماهی خاویاری

مراکز تولید و پرورش ماهی خاویاری در ایران عمدتا به دو دلیل اصلی این نوع ماهی را پرورش میدهند: ۱_ تولید خاویار ۲_ گوشت ماهی خاویاری . البته بیشترین میزان تولید خاویار ایران به خارج از کشور صادر می گردد، برعکس بیشترین میزان تولید گوشت ماهی خاویاری در بازار داخل ایران به فروش می رسد و سهم صادرات گوشت خاویاری بسیار کم است.

رایبد خاویار

بخش اصلی تولید ماهی خاویاری شامل فیل ماهی می شود. فیل ماهی ارزشمندترین و تجاری ترین رقم ماهی خاویاری است و استخردارانی تمایل دارند از این گونه برای تولید گوشت و خاویار استفاده کنند.

گوشت ماهی خاویاری فیل ماهی

رقم های دیگر ماهی خاویاری

  • قره برون
  • چالباش
  • سیبری
  • اوزون برون
  • شیپ
  • بستر
  • استرلیاد

سایر رقم ها که اعلام شد در رتبه های بعدی جهت پرورش قرار می یگیرند.

بازار گوشت ماهی خاویاری در داخل کشور برای تولید کننده بسیار جذاب و راحت می باشد و به همین دلیل استخرداران کشورمان تمایل چندانی برای صادرات گوشت ندارند و ترجیح شان فروش در بازار داخلی است.

گوشت ماهی خاویاری

گوشت ماهی خاویاری به چند شکل وارد بازار می شود:

  • گوشت گرم
  • گوشت منجمد
  • گوشت دودی

گوشت ماهی خاویاری

هر کدام به در مراکز بسته بندی و فرآوری دارای مجوز از شیلات و بهداشت بسته بندی و منجمد می گردند.

قیمت خاویار ایران - رایبد خاویار